Hirdetések 2020.01.26.

Káté . 12. úrnapja:31. Miért nevezik őt Krisztusnak, azaz Felkentnek? Azért, mert őt az Atya rendelte, és Szentlelkével felkente a mi legfőbb prófétánkká és tanítónkká,aki kijelentette Isten titkos végzését és akaratát a mi váltságunkról; egyetlen főpapunkká,aki testének egyetlen áldozatával minket megváltott,

Hirdetések 2020. 01. 12.

A lelkipásztor-választás az előírt rendben, a Kisoroszi csendesnapokon gyülekezeti szinten megfogalmazott célok, módszerek, és értékek mentén lett végrehajtva. Ezúton is szeretném megköszönni a presbitérium nevében, a Soós Gabriella által vezetett „pásztorkereső bizottság” minden egyes tagjának a szolgálatot, odaszánt időt, energiát,

Hirdetések 2020.01.05.

A Missziós Iroda felhívására, mely így hangzott: „Kérlek szépen Benneteket, hogy családodban, vagy gyülekezetedben fogadjatok be néhány üldözött keresztyén országból hazánkban tanuló egyetemista diákot karácsonyra.” az egyik testvérünk vendégül látott egy kenyai keresztyén diákot. Az Istentiszteletet követően a szeretetvendégségen túl