Jézus Krisztus gyülekezetének életét Isten kijelentése, a Szentírás határozza meg, ezért a gyülekezet lelki életének célja Isten dicsőítése, és a Benne való gyönyörködés.

A Szentírásból ismertük meg Isten hatalmas teremtő és megváltó művét. Megértettük, hogy Isten teremtményei vagyunk, aki a világot – így minket is szeretetéből teremtett meg.

Megértettük, hogy Jézus Krisztus, Isten örök terve szerint, a mi bűneinkért halt meg a kereszten. Feltámadásával a bűntől és a haláltól megszabadított, és Isten gyermekévé, az örök élet boldog részesévé tett.

Ezért dicsérjük Istent, és benne akarunk gyönyörködni a gyülekezet istentiszteletén. Ezért imádjuk Őt, éneklünk Neki és Róla, mindenek előtt pedig odafigyelünk a Szentírásra, és a Biblia szerinti prédikációra. Bibliaóráinkon a Szentírást tanulmányozzuk, és megbeszéljük az olvasott szakaszt. Imaóráinkon magasztaljuk Istent, és segítségül hívjuk Őt szükségeinkben. Szeretetvendégségeink, és úrvacsora alkalmával Vele és népével vagyunk asztalközösségben.

A gyülekezet anyagi életét is a Szentírás szerinti rendben és tisztán folytatjuk. A gyülekezet pénze Isten pénze. Anyagi forrásaink a tagok Istennek adott adományai. Ezekből az adományokból fizetjük ki a számláinkat, építkezéseinket, a gyülekezet lelkipásztorának fizetését, (a lelkipásztort nem az állam fizeti, hanem a helyi gyülekezet) és innen juttatunk a gyülekezet rászoruló tagjai, és más gyülekezetek számára is anyagi segítséget.

Gyülekezetünk néhány tagja létrehozta a Budakalászi Református Templomért Alapítványt, ahonnan gyülekezeti munkánk sok anyagi segítséget kapott már.