A december 15.-én tartott lelkészválasztói közgyűlésen a megjelent 73 választójoggal rendelkező gyülekezeti tagunk egyhangúlag megszavazta, hogy Egyházközségünk megüresedett lelkipásztori állására meghívjuk Bereczky Örs Ágoston lelkipásztort. A választás eredménye a mai napon jogerőre emelkedik, amennyiben a mai napon sem érkezik az egyházmegyei bírósághoz panasz jogsérelem miatt. ebben az esetben, döntésünk véglegessé válik, hétfőn Esperes úr elindítja a püspöki hivatal szabályossági ellenőrzését, és annak eredményét várhatóan január első heteiben lehet majd a szószékről kihirdetni.

Gyülekezetünk 150.000.-Ft céladományt adott az elmúlt napokban rászoruló családok részére, valamint iskolai, és gyülekezeti gyermekek kaptak karácsonyi ajándékot tőlünk. Ezekre a diakóniai, missziói feladatokra, szolgálatokra gyülekezetünk összesen 226.000.- Ft fordított, melyből 166.250.-Ft céladomány volt ezekre kimondottan ezekre a célokra. Köszönjük az adományt, gyülekezetünk nevében.

December 24.-én Szenteste, 15:00 órai kezdettel családi Istentiszteletet tartottunk, ahol közel 30 fős csapat szolgált, és dicsőítette a mi Mennyei Atyánkat Jézus Krisztus születésének ünnepén énekekkel, hangszerekkel, színelőadással, igei részek felolvasásával. Ez a csillag is mint kellék szerepelt az előadás során. A gyülekezet nevében szeretném megköszönni a szervezőknek, és a szereplőknek a felkészülést, és a szolgálatot, Külön öröm számomra az, hogy tudom saját tapasztalatomból (is), hogy a az ilyen felkészülések során milyen nagyon meg tudja erősíteni Isten a hitünket, az elkötelezettségünket, és a közösséghez tartozást.

A családoskör következő szombaton társasjáték alkalmat szervez 15:00 órai kezdettel a gyülekezeti termünkben, melyre minden érdeklődőt nagy szeretettel várnak.

Január 07.-én 18:00 órakor tartja az asszonykör az újév első alkalmát, melyen meghívott vendég Horváth Anita többszörös Európa és Világbajnok sportoló gyülekezeti tagunk lesz. Témakör: Életmódi tanácsadás Korosztálytól függetlenül várnak mindenkit ezen az alkalmon a szervezők

Január 7.-én tartja a családoskör az imaközösségét 20.30 óra kezdéssel a Felsővár utcában. Vegyük személyes hívogatásnak ezt a hirdetést is, van imatémánk bőven a gyülekezetünkben.

Az évforduló során az alábbi gyülekezeti alkalmaink lesznek:

  • December 29. – vasárnap, Istentisztelet 09:00 óra
  • December 31. – kedd, óévi ünnepi Istentisztelet Csobánkán 09:00 óra
  • December 31. – kedd, óévi ünnepi Istentisztelet Pomázon 18:00 óra
  • Január 01.       – szerda, újévi ünnepi Istentisztelet 18:00 óra
  • Január 02.       – csütörtök, Bibliaóra 18:00 óra
  • Január 04.       –  szombat társasjáték a gyülekezeti teremben 15:00 óra
  • Január 05.       – vasárnap, Istentisztelet, szeretetvendégség 09:00 óra

Az óévi, Pomázi, 18:00 órakor kezdődő Istentiszteleten való részvétel érdekében szállítószolgálatot szervezetünk, annak érdekében, hogy ha valakinek szüksége lenne rá, akkor autóval vihessük-hozhassuk. Kérem, hogy igény esetén az elérhetőséget az Úr asztalán elhelyezett papíron legyenek szívesek feltüntetni.

Végezetül pedig a Presbitérium, helyettesítő lelkipásztorunk Nyilas Zoltán, és meghívott lelkipásztorunk Bereczky Örs testvérünk nevében is Áldott, Istennel együtt töltött boldog új évet kívánok minden egyes gyülekezeti tagunknak, és szeretteinek.Hirdetések 2019.12.29.