• Kedden, április 16-án gyülekezetünkben egyházmegyei vizitációra kerül sor, melynek során az Észak-Pesti Református Egyházmegye illetékesei megvizsgálják gyülekezetünk hivatali adminisztrációját, hogy az valóban az Isten által megszabott, ékes rendben folyjon. A presitériumot várjuk szeretettel kedden 17:45 órára, a vizitálókkal való beszélgetésre és közös imádságra.
  • Kedden este szokás szerint megtartjuk házi imaközösségeinket.
  • Csütörtökön 18:00 órakor rendhagyó, nagycsütörtöki bibliaórát tartunk, melyre szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket.
  • Pénteken, április 14-én este 18:00 órakor tartjuk nagypénteki istentiszteletünket.
  • Húsvét vasárnapján és hétfőjén egyaránt reggel 9:00 órai kezdettel tartjuk ünnepi istentiszteletünket, ezeken az Úr asztalát megterítjük. Húsvét hétfőjén Papp Abigél, a budapesti teológia 3. éves hallgatója fogja a teológia legátusaként hirdetni az Evangéliumot.
  • Ma délután 18:00 órakor Szentendrén, a Református Gimnázium kápolnájában tartja virágvasárnapi koncertjét a Musica Beata Kórus és az Új Szentendrei Kamarazenekar.
  • A konfirmációi óra az istentisztelet után rend szerint megtartásra kerül, a konfirmandusokat 10:30 órakor várjuk sok szeretettel az ifjúsági szobában.
Hirdetések – 2019. április 14.