A lelkipásztor-választás az előírt rendben, a Kisoroszi csendesnapokon gyülekezeti szinten megfogalmazott célok, módszerek, és értékek mentén lett végrehajtva. Ezúton is szeretném megköszönni a presbitérium nevében, a Soós Gabriella által vezetett „pásztorkereső bizottság” minden egyes tagjának a szolgálatot, odaszánt időt, energiát, és pénzt.

Lelkipásztorunk, Bereczky Örs nagytiszteletű úr költözése előre láthatólag január 23.-án csütörtökön napközben fog megtörténni. A bútorok, ingóságok érkezését követően szükségünk lenne 2-3 férfira, lehetőleg 55 évnél fiatalabbakra, akik segítenek a teherautóról a lakásba cipelni azokat. A jelentkezéseket Széll Attila testvérünk várja.

Lelkipásztor urat és családját megfelelő körülmények között szeretnénk fogadni, ezért érkezésük előtt, a villanyszerelési és festési munkák nyomait magán viselő lelkészlakást alaposan ki kell takarítanunk. Ennek értelmében nagytakarítási munkát hirdetek meg szombaton (január 18.-án) 09:00 órai kezdettel. Kérem a testvéreket, hogy aki időt, energiát tud szánni erre a pár órán át tartó fizikai munkára, az jelentkezzen Széll Attilánál.

Hirdetések 2020. 01. 12.